Tysk import bidrog till att hålla nere rörligt elpris

november 6, 2010
Ny statistik från EI

Trots låga nivåer i vattenmagasinen och en fortsatt låg tillgänglighet i kärnkraftverken steg det rörliga elpriset endast marginellt under oktober. Import av tysk el och stigande temperatur under den senaste tiden bidrog till att hålla tillbaka prisökningarna. Det visar färsk statistik från Energimarknadsinspektionen.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen låg under oktober i snitt på 70 procent, vilket är 15 procentenheter under det normala. Samtidigt var tillgängligheten i kärnkraftverken i snitt 41 procent vilket kan jämföras med oktober 2009 då tillgängligheten i den svenska kärnkraften var 51 procent.

– Anledningen till att priset inte ökat mer under en period med en kärnkraftproduktion på halvfart är dels att norska vattenkraftsproduktionen ökat något, dels att priserna i Tyskland varit låga vilket bidragit till en ökad import, säger avdelningschef Tommy Johansson.

Såväl de rörliga som de fasta priserna förändrades endast marginellt under oktober månad jämfört med föregående månad.

Leave a Reply