Upphandling av NordBalts omriktarstationer klar

december 7, 2010
ABB levererar de två stationerna

Svenska Kraftnät och LITGRID turtas AB har fattat beslut gällande två omriktarstationer för elförbindelsen mellan Norden och Baltikum, NordBalt. ABB har tilldeltats uppdraget och orderpriset uppgår till 147 miljoner euro.

Förbindelsen NordBalt kommer att länka samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska. Syftet är att stärka försörjningssäkerheten i Baltikum och att integrera en framväxande gemensam baltisk elmarknad med den nordiska och europeiska.  Drifttagning planeras till år 2015/2016.

Projektet får ett EU-stöd på 175 miljoner euro totalt. Av detta går 131 miljoner euro till själva förbindelsen, resten är avsedda för interna förstärkningar av nätet i Lettland.

Svenska Kraftnät och Lietuvos Energija har tillsammans genomfört upphandlingen. Från mitten av december 2010 kommer Lietuvos Energija att överföra sitt systemansvar för det Litauiska stamnätet till LITGRID turtas.

Leave a Reply