Upphandlingen av NordBalts sjökabel klar

december 17, 2010
ABB tar hem storkontraktet

Svenska Kraftnät och LITGRID har fattat beslut gällande sjökabel och installation för elförbindelsen mellan Norden och Baltikum, NordBalt. ABB AB har tilldelats uppdraget och orderpriset uppgår till 270 miljoner euro.

 

Kontraktet signerades på fredagen den i Vilnius, Litauen.

 

Förbindelsen NordBalt kommer att länka samman de tre baltiska staternas elnät med det nordiska. Syftet är att stärka försörjningssäkerheten i Baltikum och att integrera en framväxande gemensam baltisk elmarknad med den nordiska och europeiska.  Drifttagning planeras till år 2015/2016.

Leave a Reply