Utleveranserna av pellets ökade

mars 10, 2011
Ökning med 19 procent

Utleveranserna av pellets till den svenska marknaden ökade kraftigt under föregående år. Totalt uppgick leveranserna till cirka 2,3 miljoner ton vilket motsvarar 10,7 TWh. Omkring 700 000 ton utgjordes av import. . Detta visar färsk leveransstatistik från Pelletsindustrins Riksförbund (PiR).

De totala utleveranserna innebär en ökning med 19 procent eller 1.7 TWh i <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämförelse med år 2009. Till villamarknaden levererades drygt 785 000 ton – en ökning med 13 procent.

– Det kalla vädret är naturligtvis huvudskälet till den kraftiga ökningen men vi tror också att den förhållandevis låga kostnaden för att använda pellets för uppvärmning när det är riktigt kallt gör att pelletsanvändningen ökar, säger Hampus Mörner på PiRs kansli.  Pellets blir inte automatiskt dyrare per kilowattimme när temperaturen sjunker.

Utleveranserna av pellets har stadigt ökat sedan statistiken började föras. Energimyndighetens statistik visar att bioenergianvändningen i småhus har ökat med 26 procent de senaste tre åren. Samtidigt som pelletsleveranserna ökar sjönk även pelletsprisindex efter årsskiftet.

Leave a Reply