Vänerparken får klimatsmart anläggning

mars 3, 2011
NVS och NEA samverkar

Vänerparken är gamla lasarettsområdet i Vänersborg med 45 000 kvadratmeter lokalyta där det ryms verksamheter som skolor, simhall, vårdcentral samt kontor för ett stort antal företag. Stadsdelens ägare, CLS Holdings plc, har som ett steg i en omfattande energi- och miljösatsning för Vänerparken beslutat om en investering i en klimatsmart energiproduktionsanläggning. Som totalentreprenör har NVS i Trollhättan utsetts och entreprenaden genomförs i nära samverkan med NEA Installation och NEA Teknik.

Beslutet om att investera i en klimatsmart energiproduktionsanläggning i form av en helt ny energicentral är resultatet av tidigare genomförda analyser av både möjliga energibesparingar och minskad miljöpåverkan. Den nya bergvärmeanläggningen ska göra det möjligt att endast utnyttja fjärrvärme vid sträng vinterkyla och CO2 samt stoffutsläppen beräknas minska med cirka 90 procent.  En nyhet är att även spillvärmen kommer att tas tillvara genom att ledas in i en av centralens värmepumpar.

I NVS del av projektet ingår bland annat att ansvara för borrningen av 80 st 220 meter djupa hål anslutna till ett marklager för den geoenergi som tas upp från berghålen, att bygga elcentralen, installera ett flertal värmepumpar samt att utföra rördragningarna som är mycket omfattande och uppskattas till flera tusen meter rör. NEA Installation ska utföra samtliga elinstallationer och NEA Teknik ansvarar för design och installation av styr- och reglersystemet.

Alla tre bolagen har samma ägare i Imtech och ordervärdet uppskattas till cirka 21 miljoner kronor. Anläggningen ska vara i drift till hösten.

Leave a Reply