Vattenfall inviger värmeverk i Gustavsberg

december 3, 2010
Ska elda med träflis och biogas

Vattenfall invigde under torsdagen ett nytt värmeverk i Gustavsberg, söder om Stockholm. Här ska värme produceras av träflis samt biogas från. Det första spadtaget för det nya värmeverket i Ekobacken utanför Gustavsberg togs i februari och nu lagom till vintern står verket klart.

– Detta är en miljöinvestering i Gustavsberg. Vi kommer att elda med träflis samt biogas som kommer från Kovikstippen. Verket kommer att ha en effektiv koldioxidneutral produktion, vilket gynnar våra kunder, säger Jörgen Engström, projektsponsor Vattenfall Värme Drefviken.

Investeringen ligger på cirka 85 miljoner kronor. Verket kommer att ha en flispanna med en effekt på 7 MW med rökgaskondensering på 1,5 MW samt en biogaspanna på 2 MW. Den årliga produktionen av värme beräknas att uppgå till 45 GWh.

Merparten av värmen i Gustavsberg kommer att produceras vid det nya verket i Ekobacken. Tidigare har värmen producerats i fem mindre anläggningar runtom i Gustavsberg. Med det nya verket samlas produktionen till ett ställe. De tidigare pannorna kommer delvis att finnas kvar som reservpannor.

Leave a Reply