Växjö testar ny biogasprocess

december 29, 2010
Använder JTI:s mobila testanläggning

Växjö kommer tillsammans med JTI – institutet för jordbruks och miljöteknik i Uppsala, att prova den framtida biogasprocessen i pilotskala.  När hushållens matavfall börjar samlas in för biogasproduktion 2012 måste rötningsprocessen på avloppsreningsverket Sundet ändras för att klara de nya förutsättningarna.

Växjö kommun har varit med och tagit fram ett nytt koncept som innebär att rötningen sker i två omgångar. Syftet är att processen ska bli effektivare genom att mer energi utvinns samtidigt som energibehovet minimeras. 

– Med den mobila testanläggning som JTI nu bygger får Växjö en unik möjlighet att testa och utvärdera processen innan vi bestämmer oss för vilken teknisk lösning som ska användas, säger projektledaren Steve Karlsson. 

Pilotanläggningen som kommer att ha en 6 kubikmeter stor rötkammare, hygieniseringsutrustning mm som bedöms som tillräckligt stor för att få överförbara resultat till fullskala där den sammanlagda rötkammarvolymen kommer att vara nästan 1000 gånger större. Projektet med mobil pilotanläggning och den nya processlösningen bedöms som så intressant att det får stöd av Svenskt Gastekniskt Center (SGC) och VA-verkens branschorganisation Svenskt Vatten. 

– Att Växjö är med och utvecklar och är först att använda den mobila pilotanläggningen är ett resultat av mångårigt samarbete med JTI i bla tidigare EU-projekt, säger Steve Karlsson.

Leave a Reply