Olika elavtal

Tillsvidarepris
Om du inte har ett elavtal får du betala ett tillsvidarepris (även kallat normalpris) för elen du förbrukar. Detta är ett rörligt elpris som baseras på elprisutvecklingen på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Prisnivån är dock i de flesta fall högre än med ett avtalat rörligt elpris. Det finns alltså ofta pengar att spara genom att teckna ett elavtal, även om du inte byter elleverantör.

Elavtal med rörligt pris
Priset per kilowattimme kan variera från månad till månad och baseras på elprisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool, på samma sätt som när man inte har ett elavtal. Dock är elpriset i regel alltid billigare med ett elavtal. Genom att teckna ett rörligt elavtal kan man dra nytta av eventuella prissänkningar på elmarknaden och samtidigt få ett lägre elpris än om man är utan elavtal.

Elavtal med fast pris
Priset per kilowattimme är bundet under en bestämd tidsperiod. Fördelen med att teckna ett fast elavtal är att man blir skyddad mot prishöjningar, medan nackdelen är att man kan gå miste om eventuella prissänkningar på elmarknaden. Fast elpris är det trygga alternativet.

Miljöavtal
Du kan välja att köpa el med miljömärkning eller miljöprofil. Det kan till exempel innebära att elen är producerad med förnyelsebara energikällor som vattenkraft och vindkraft. Det finns många olika typer av miljöavtal och utbudet varierar bland energibolagen.

Kampanjavtal
Kampanjavtal är ett avtal som elbolagen erbjuder för att locka in dig som kund och få dig att pröva just deras elbolag. Kampanjavtalen kan vara mycket förmånliga och vi på Elskog.se rekommenderar dig att pröva bolagens kampanjavtal om du tycker att priset är rätt och att bolaget uppfyller de miljökrav du har. Klicka här om du vill Jämföra elbolagen direkt.