Miljöel

Det finns flera olika typer av miljöel. Vattenkraft är sedan länge den vanligaste formen av miljöel i Sverige. Men el som utvinns från biobränslen är starkt på frammarsch. Andra alternativa energikällor har fortfarande liten andel av marknaden.

Vattenkraft är den enda förnyelsebara källan som kan hävda sig i konkurrensen på den svenska marknaden idag. Andra förnyelsebara energikällor har ännu en relativt hög produktionskostnad. Användandet av biobränslebaserad el ökar ständigt, medan vindkraft och solenergi står för en relativt liten andel av de förnyelsebara energikällorna.

El från vattenkraft

Genom höjdskillnaden mellan två nivåer kan energi utvinnas i ett vattenkraftverk. Vattenkraft står idag för cirka hälften av vår elproduktion. Det finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige. De största, sett till produktionskapacitet, finns i Luleälven och Umeälven. Riksdagen har beslutat att vattenkraften idag bara får byggas ut i begränsad skala.

El från vindkraft

Vindkraft är en gammal energikälla, de första väderkvarnarna skapades samtidigt som vattenkvarnarna på 1200-talet. I Sverige står vindkraften för 1% av energiproduktionen. Danmark, ett av de mest utvecklade länderna, hämtar 20% av all sin el från vindkraft. Vindkraft är givetvis beroende av blåsigt väder och finns främst på kusterna i mellersta och södra Sverige, inklusive Gotland och Öland.

Solenergi

Solenergi är energi som utvinns direkt från solens strålning, vanligen genom solceller.

Biobränslen

Biobränsle utvinns vanligtvis från växter som nyligen varit levande, till skillnad från fossila bränslen. Bränslepellets, E85, biodiesel och biogas är exempel på biobränslen.

Geotermisk energi

Geotermisk energi eller bergvärme som det ofta kallas kommer från värmen i jorden.

Är du ute efter miljöel?

Källa: Insplanet.com