Rörligt pris

Priset per kilowattimme kan variera från månad till månad och baseras på elprisutvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool, på samma sätt som när man inte har ett elavtal. Dock är elpriset i regel alltid billigare med ett elavtal. Genom att teckna ett rörligt elavtal kan man dra nytta av eventuella prissänkningar på elmarknaden och samtidigt få ett lägre elpris än om man är utan elavtal.