Tillsvidarepris

Tillsvidarepris
Om du inte har ett elavtal får du betala ett tillsvidarepris (även kallat normalpris) för elen du förbrukar. Detta är ett rörligt elpris som baseras på elprisutvecklingen på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Prisnivån är dock i de flesta fall högre än med ett avtalat rörligt elpris. Det finns alltså ofta pengar att spara genom att teckna ett elavtal, även om du inte byter elleverantör.

Det är viktigt att snabbt hitta ett nytt elbolag för att hitta ett avtal som passar dig. Det finns många hemsidor där du kan hitta billigare el än du har idag om du sitter med ett tillsvidareavtal.