Vilket är bäst, fast elpris eller rörligt elpris?

november 6, 2010

När man väljer elpris är det flera saker som man bör ha med i beräkningarna. Dels avtalstider men också rådande förhållanden på elbörsen Nord Pool. Andra viktiga detaljer är också vilken mängd el man använder. Använder man relativt lite el så kan ett rörligt elpris vara bättre då alla elkonsumenter alltid har fasta abonnemangskostnader. Då påverkar inte höjningen av elpriset speciellt mycket.

Den egna ekonomin spelar också in till viss del. Att ha ett fast elpris innebär att man hela tiden vet vad det kommer att kosta varje månad. Vid brist på el eller vid annan påverkan så påverkas inte priset. Det är en tryggare avtalsform som kanske inte alltid ger bästa pris men man garanteras att inte få chockhöjningar som det kan bli vid elbrist och kalla vintrar.

Det rörliga elpriset kan vara lönsamt på sikt, precis som med andra investeringar när upp och nedgångar jämnar ut varandra. Troligtvis är rörligt elpris lönsammare men kan ge stora skillnader i månadsräkningarna vilket kräver att man måste ha detta med i planeringen av sin ekonomi.

Avtalstiden är också viktig. På ett år är det hugget som stucket, men över en 3 års period finns det en del pengar att spara på att ha ett rörligt elpris.

Relaterat:

  1. Hur vet man vilket elbolag som erbjuder bäst elpris?
  2. Allt mer fokus på lågt elpris
  3. Vad styr ditt elpris?

Leave a Reply