Vind 2010 – en mässa i medvind

november 22, 2010
Reportage – Energi

Mässan Vind 2010 kunde knappast ha kommit lägligare. Intresset för vindenergi är rekordstort i Sverige för tillfället. Installationerna har ökat med 36 procent jämfört med 2009. Det är enligt en prognos som Svensk Vindenergi tagit fram som det visar sig att de beräknade installationerna för i år kommer att uppgå till 557 Megawatt, vilket alltså är en ökning med 36 procent från 2009.

– Sverige har så goda förutsättningar för vindkraft, att om politikerna vill så står branschen redo att nå mycket längre än de nu uppsatta målen för förnybar el till 2020, sa Gunnar Fredriksson, vice vd för Svensk Vindenergi.

I deras egen monter var det fullt drag och många anmälde intresse för att bli medlem i föreningen, som idag har 145 medlemmar.

Överallt byggs nya vindkraftverk. Från Uljabuouda i norr till Östra Herrestad i söder byggs det. Totalt är 219 vindkraftverk under byggnation med en total effekt av 495,5 Megawatt.

Att framgångarna inom industrin också smittade av sig på Vind 2010 var det ingen fråga om. De över 100 utställare som deltog på Svenska Mässan i Göteborg i september vittnade om att vindenergin blivit mycket populär. Alla de stora vindföretagen fanns på plats, de två största leverantörerna i Sverige, Vestas och Enercon samt bland andra GE och Siemens.

Några vindkraftverk visades dock inte upp, till stor del beroende på att de aldrig skulle få plats. Men att det var en vindmässa syntes mycket väl.

Vindenergi till havs är någonting som växt på slutet och idag finns cirka 60 vindkraftverk i drift “off-shore”.

Det satsas mycket på havsbaserat, även om det givetvis finns mycket mer att utveckla och det kunde företaget WPD Scandinavia berätta om på en presskonferens under mässan. Företaget bygger för tillfället en storskalig havsbaserad vindkraftanläggning på Storgrundet, sydost om Söderhamn. Vindkraftsparken kommer att kunna bli upp till 265 Megawatt fördelat på 53 stycken vindkraftverk. Elproduktionen räcker till att förse 160 000 hushåll med el.

– I Söderhamn finns stort intresse och engagemang kring vindkraftsfrågor och med det stödet bakom oss känns det mycket inspirerande att fungera som motor för hela regionens vindkraftsutveckling.

Idag går utvecklingen av havsbaserad vindkraft på sparlåga i Sverige, sa projektledaren Hans Ohlsson.

På Vind 2010 samlades som sagt över 100 utställare och 1461 deltagare kom också för att bevittna mässan under de tre dagarna på Svenska Mässan i Göteborg.

Författare: 

Johan Vahlström

Leave a Reply