Vindkraftens historia och utveckling

mars 21, 2011

Vindens enkla drivkraft har länge utnyttjats av människan. Redan för 3000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan och under 1300-talets Europa utvecklades väderkvarnarna och blev allt större. Som mest hade Europas väderkvarnar tillsammans en effekt på 1 500 MW, vilket var en nivå som vindkraften inte uppnådde igen förrän 1988.

läs mer

Leave a Reply