Wärtsilä ska drifta kraftverk i Syrien

november 23, 2010
Kontrakt på tre år

Wärtsilä har fått ett kontrakt på drift och underhåll av Al Badia Cements kraftverk. Kraftverket ligger vid bolagets cementfabrik i Abu Al Shamat i Syrien. Avtalet löper på tre år.

Kraftverket kommer att stå för elförsörjning till den nya cementfabriken, och håller för närvarande på att göras klar för drift. Kraftverket drivs av sex av Wärtsiläs generatoraggregat, och ger en total effekt på mer än 45 MW.

Enligt villkoren i avtalet kommer Wärtsilä att ansvara för drift och underhåll av kraftverket, så att den går kostnadseffektivt och med optimal effektivitet. På så sätt får kunden möjlighet att fokusera helt på företagets kärnverksamhet.

Leave a Reply