Yrkes-SM 2012

mars 28, 2012

Yrkes-SM 2012 går av stapeln den 30 maj till 1 juni 2012 på nya Malmömässan. På mästerskapet, som arrangeras vartannat år deltar cirka 300 ungdomar i ett 30-tal yrken.

Leave a Reply